Thursday, 15 September 2011

Sebab-Sebab Tumbuhnya Jahiliyah

Sebab-Sebab Tumbuhnya Jahiliyah


Munculnya Jahiliyah Modern dalam diri seseorang atau masyarakat Islam saat ini tidak hanya dikalangan orang-orang awam ilmu agama, tapi juga sudah menerobos merasuk ke dalam kelompok sebagian mereka yang disebut intelektual Muslim bahkan tokoh-tokoh yang bergelar KH. sekalipun.

Temyata ada di antara mereka yang berpaling dan peringatan Allah (lihatlah QS. Az-Zukhruf (43) : 36-37) " ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين(36)وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون " karena kurang peduli terhadap kebenaran-mutlak yang datang dari Allah (baca QS. Al-Baqoroh : 147) " الحق من ربك فلا تكونن من الممترين "

Sebab-sebab itulah tumbuhnya jahiliyah modern di kalangan umat Islam, antara lain karena sifat-sifat :
1.         Merasa pinter, tidak mau mengikuti semua petunjuk Allah
Apabila dikatakan kepada mereka : “ Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rosul ". Mereka menjawab : “ Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. “ QS. 5 : 104
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون
2.         Bersikap sombong kepada Allah
Allah berfirman : Apakah yang menghalangi engkau untuk bersujud kepada Adam di waktu Aku menyuruhmu ? Iblis menjawab : Saya lebih baik daripada Adam. QS. 7 : 12
قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين
3.         Tunduk mengikuti hawa- nafsu
Maka pemahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa-nafsunya sebagai tuhan-nya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. QS. 45 : 23
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون
4.         Sikap ikut-ikutan tradisi pendeta
Mereka (Yahudi dan Nasroni) menjadikan orang-orang alimnya dan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan selain Allah. QS. 9 : 31 (Perkataan pendeta mereka menjadi sabda-suci;)
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون
5.         Taklid buta merajalela
Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. QS. 17 : 36
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا

6.         Perasangka buruk kepada Allah
Dan Allah meng'azab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. QS. 48 : 6
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا
7.         Menggunakan hukum jahiliyah / Thoghut
Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu ? Mereka hendak ber-hakim kepada thoghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thoghut itu. QS. 4 : 60
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا
8.         Para wanita berpenampilan / berprilaku jahiliyah
Dan hendaklah kamu (seluruh wanita yang beriman) tetap di rumahmu dan jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. QS. 33 : 33
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang beriman : “ Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya “. QS. 33 : 59
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما
9.         Mengajak ibadah dengan cara-cara jahiliyah; a/n memelihara / melestarikan budaya dan tradisi
setempat meskipun berbau kemusyrikan
Katakanlah ( Ya Muhammad) : “ Maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan ? “. QS. 39 : 64
قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلونSumber Sebab-Sebab Tumbuhnya Jahiliyah Disadur dari Text Asli Tausiah KH Ahmad Husaini, Karawang

Text Asli Tausiah:


No comments:

Post a Comment