Friday, 6 April 2012

Peringatan Hanya Berguna Bagi Orang-Orang Yang Takut Kepada Allah

Peringatan Hanya Berguna Bagi Orang-Orang Yang Takut Kepada Allah


يس(1)والقرآن الحكيم(2)إنك لمن المرسلين(3)على صراط مستقيم(4)تنزيل العزيز الرحيم(5)لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون


(1). Yaa siin (2). demi A1 Quran yang penuh hikmah, (3). Sesungguhnya kamu salah seorang dari
rasul-rasul, (4). (yang berada) diatas jalan yang lurus, (5). (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, (6). agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pemah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. QS. 36 : 1- 6


ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون

Dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah), mereka itu sebagai binatang temak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai. QS. 7:179

ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير
Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. QS. 2 : 120

 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون
Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besarlagi. QS. 3 : 118

 هاأنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور
Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, QS. 3:119

 فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى
Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk Allah. QS. 20 : 47Sumber "Peringatan Hanya Berguna Bagi Orang-Orang Yang Takut Kepada Allah" Disadur dari Text Asli Tausiah KH Ahmad Husaini, Karawang
Text Asli Tausiah:

http://tausiah-kh-ahmad-husaini.blogspot.com/2012/04/peringatan-hanya-berguna-bagi-orang-yang-takut-allah.html


No comments:

Post a Comment