Friday, 30 November 2012

Tanda Bahagia Hidup Seseorang

Tanda Bahagia Hidup Seseorang :
  • Setiap kali bertambah ilmu-agamanya, bertambah pula tawadhu'nya dan kasih sayangnya
  • Setiap kali bertambah amal-sholihnya, bertambah pula takutnya kepada Allah
  • Setiap kali bertambah umurnya, dia makin jauh berkurang serakahnya
  • Setiap kali bertambah hartanya, bertambah pula murah hatinya dan infaqnya
  • Setiap kali bertambah derajatnya dan kedudukannya, bertambah pula kedekatannya kepada manusia (penolong)
Imam Ibnul Qoyim Al-Jauziyah (691 - 751 H)

Sumber "Tanda Bahagia Hidup Seseorang" Disadur dari Text Asli Tausiah KH Ahmad Husaini, Karawang

No comments:

Post a Comment